Meldingen Wet publieke gezondheid

 

Week

33-36

totaal

Week

37-40

totaal

Week

41-44

totaal

Totaal

t/m week 44

2010

Totaal

t/m week 44

2009

           

Groep A

         

Nieuwe Influenza A (H1N1)*

304

0

5

538

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

78

92

51

778

792

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B2

         

Buiktyfus

3

9

3

30

15

Cholera

0

0

0

1

1

Hepatitis A

23

14

47

218

162

Hepatitis B Acuut

10

14

16

176

178

Hepatitis B Chronisch

106

109

102

1500

1545

Hepatitis C Acuut

6

0

0

33

52

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

12

13

0

183

232

Kinkhoest

337

351

269

3820

5909

Mazelen

2

0

4

18

11

Paratyfus A

6

6

2

22

9

Paratyfus B

5

3

1

17

13

Paratyfus C

0

0

0

0

2

Rubella

0

0

0

0

5

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

90

55

33

314

225

Shigellose

0

157

0

358

401

Voedselinfectie

8

1

9

43

29

           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof#

8

12

222

424

27

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

1

1

0

4

4

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

5

1

0

16

4

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

2

3

36

0

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

0

3

5

48

27

Legionellose

40

27

55

252

151

Leptospirose

1

3

4

14

19

Listeriose

5

6

7

59

43

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

1

14

10

Malaria

24

21

27

195

210

Meningokokkenziekte

11

10

11

127

139

Psittacose

3

6

6

64

61

Q-koorts

18

18

22

529

2178

Tetanus

0

1

0

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

1

0

0

1

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek

2

0

3

24

7

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant

0

0

0

1

0

           

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn ingedeeld naar de week waarin ze door het RIVM zijn geaccordeerd. *Het aantal Nieuwe influenza A (H1N1) meldingen in week 33-36 is een artefact. Deze oude meldingen uit 2009 en begin 2010 zijn nu pas in de tabel opgenomen omdat zij recent door het RIVM werden goedgekeurd. # Ook de 222 bofmeldingen in week 41-44 zijn meldingen uit eerdere weken die recent werden geaccordeerd.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, e-mail: Simone.van.der.plas@rivm.nl