Meldingen Wet publieke gezondheid

Dit jaar is 2011

Periode 11 is week 41-44

totaal week 33-36

totaal week 37-40

totaal week 41-44

totaal t/m week 44 2011

totaal t/m week 44 2010

Groep A

 

 

 

 

 

virale hemorragische koorts                                                   

0   

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Sars

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 Groept B1

 

 

 

 

 

 Difterie   

 0

 0

 0

 0

 0

 Humane infectie met dierlijk influenzavirus

 0

 0

 0

 0

 0

 Pest

 0

 0

 0

 0

 0

 Rabiës

 0

 0

 0

 0

 0

 Tuberculose

 66

 81

 57

 876

 766

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

1

1

0

14

30

Cholera

0

0

1

3

1

Hepatitis A

15

31

18

116

219

Hepatitis B Acuut

11

11

8

162

179

Hepatitis B Chronisch

104

104

69

1412

1501

Hepatitis C Acuut

11

5

2

65

33

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

8

4

6

193

183

Kinkhoest

756

722

557

4852

3819

Mazelen   

0

0

0

52

18

Partyfus A

3

2

2

12

22

Paratyfus B

5

5

2

28

17

Paratyfus C

1

0

0

1

0

Rubella

0

0

0

3

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische e.coli-infectie

83

97

65

552

314

Shigellose

76

85

80

527

462

Voedselinfectie

5

5

2

45

43

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof   

15

15

24

556

425

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

1

4

Gelekoorts

0

0

0

0

0

Hantvirusinfectie

0

2

1

8

16

Invasieve haemophilus  influenzae type b-infectie

0

2

2

16

36

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

0

1

3

46

48

Legionellose

50

28

31

318

260

leptospirose

8

7

4

30

16

Listeriose

 11

 4

 7

 73

 59

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenuis)

0

0

0

10

14

Malaria

19

19

22

223

195

Meningokokkenziekte

3

7

10

93

129

Psittacose

3

1

5

78

64

Q-koorts

5

8

3

87

529

Tetanus

0

0

0

6

1

Trichinose

0

0

1

1

0

Westnijlvirusinfectie

1

0

0

1

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob Klassiek

3

0

2

33

24

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob variant

0

0

0

0

1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum.

Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.