Gesignaleerd

 • Gesignaleerd

Uit het veld

 • Tropenweken in het laboratorium van het Elkerliek ziekenhuis

Berichten

 • Onderzoek naar het effect van postexpositieprofylaxe met oseltamivir op influenzatransmissie in verpleeghuizen
 • Gezondheidsklachten door recreatiewater in 2008

In den Vreemde

 • EPIET Intervention Epidemiology Training (Intervention Epidemiology Training) in Schotland

Artikelen

 • Tbc tuberculose (tuberculose)-bestrijding onder daklozen en drugsgebruikers binnen de EU Europese Unie (Europese Unie)

Proefschriftbespreking

 • Gevolgen van meningokokken septische shock op de kinderleeftijd

Van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)

 • Van de LCI

Aankondiging

 • Vernieuwing Infectieziekten Bulletin

Registraties Infectieziekten

 • Meldingen Wet publieke gezondheid
 • Meldingen uit de virologische laboratoria

Vragen uit de praktijk

 • Heeft een rabiëstiterbepaling toegevoegde waarde?