Per 1 oktober is de meldingsplicht conform de Wet publieke gezondheid voor Nieuwe influenza A(H1N1) 2009. Ook de meldingsplicht voor virale haemorragische koorts en aviaire influenza is aangepast.

Vorig jaar is duidelijk geworden dat het Nieuwe influenzavirus type A-subtype (H1N1) 2009 niet significant verschilt ten opzichte van andere humane griepvirussen die in het griepseizoen voorkomen. Een meldingsplicht voor alleen A(H1N1) 2009 geeft een vertekend beeld dat niet overeenkomt met de werkelijke ziektelast door de griep tijdens een regulier griepseizoen. Om deze reden is de melding van Nieuwe influenza A(H1N1)2009 vervallen.

Virale haemorragische koorts (voorheen een B1-ziekte) is verheven tot A-ziekte. Dit betekent dat de behandelaar een vermoeden van haemorragische koorts bij een patiënt direct telefonisch moet melden aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Voor de meldingsplichtige ziekten uit groep A zijn ook wettelijke maatregelen mogelijk ten aanzien van mensen die contact hebben gehad met de patiënt (zoals temperatuurmonitoring en verbod om Nederland te verlaten).

Tenslotte is er een meldingsplicht (B1-ziekte) ingesteld voor humane infecties ten gevolge van alle typen influenzavirus met een dierlijke oorsprong (nu alleen aviaire influenza).

Meer informatie, waaronder een overzicht van alle meldingsplichtige ziekten, kunt u vinden op www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/M/Meldingsplicht_infectieziekten