De Noord-Hollandse fijnstofconcentratie ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat de invloed van buitenlandse bronnen kleiner is vanwege de ligging van de provincie. In de regio IJmond en de regio Zaanstreek-Waterland zorgen industriële activiteiten voor hogere concentraties.

Provinciale bronnen dragen minder dan 20 procent bij aan de concentratie van fijn stof. Dit fijn stof komt vooral van huishoudens, onder meer door houtstook. De lokale fijn stof concentraties kunnen sterk afwijken van het Noord-Hollandse gemiddelde.

 

Naar verwachting neemt de buitenlandse bijdrage aan de fijn stofconcentratie in Noord-Holland de komende jaren af. De relatieve bijdrage van de scheepvaart neemt toe, doordat de overige bronnen afnemen.