Noord-Hollandse bronnen, vooral het wegverkeer, dragen iets meer dan 40 procent bij aan de concentratie stikstofdioxide. Door de verwachte groei van Schiphol en het extra wegverkeer dat dit aantrekt, zal de concentratie stikstofdioxide in Noord-Holland langzamer dalen dan in de rest van Nederland.

Wegverkeer en luchtvaart zijn de grootste Noord-Hollandse bronnen voor de uitstoot van stikstofdioxide.

Naar verwachting neemt de bijdrage van het wegverkeer aan de uitstoot van stikstofdioxide af. Dit komt door de strengere emissie eisen aan voertuigen.