Klimaatverandering heeft allerlei gevolgen voor het milieu, planten, dieren en de mens. Door klimaatverandering kunnen soorten planten en dieren verschuiven: waar ze voorkomen, wanneer ze voorkomen en hoeveel er van zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de risico’s op infectieziekten die mensen in ons land kunnen oplopen. Het gaat dan vooral om infectieziekten die worden overgedragen via dieren, zoals muggen of via (besmet) water. Voorbeelden daarvan zijn de ziekte van Lyme, westnijlkoorts of legionellose.

Verschillende factoren

Maar klimaat is slechts een van de factoren die van invloed zijn op infectieziekten. Ook andere factoren hebben invloed, zoals sociale, biologische en economische factoren. Zo krijgt klimaatverandering vaak de schuld bij een nieuwe uitbraak van een ziekte. Of wanneer er exotische dieren in ons land komen, zoals de tijgermug. Maar vaak spelen andere veranderingen een grotere rol.

Tijgermug

Dat er bijvoorbeeld meer tijgermuggen in ons land zijn, komt door meer handel en reizen naar het Middellands Zeegebied. Het komt niet door klimaatverandering. In het Middellands Zeegebied heeft de tijgermug zich stevig gevestigd, in Nederland nog niet. Dat is te danken aan het uitroeiingsbeleid van de overheid. (het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Maar stel dat de tijgermug zich wel in ons land vestigt, dan speelt klimaatverandering wel een rol. Want bij hogere zomertemperaturen vermenigvuldigen virussen in muggen zich sneller. De kans dat er meer ziektes worden overgedragen is dan groter.