Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur is de afgelopen eeuw gestegen, er is meer neerslag en er komen vaker zeer warme dagen komen voor. Klimaatverandering heeft effect op onze gezondheid. We hebben meer last van UV ultraviolet (ultraviolet)-straling, hittestress, allergieën en luchtvervuiling. Ook heeft klimaatverandering effect op ons drink- en zwemwater, voedsel en infectieziekten. Het RIVM onderzoekt wat de effecten zijn van klimaatverandering op onze gezondheid en wat we eraan kunnen doen.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan een veranderend klimaat. Adaptatie kan zowel positieve als negatieve effecten op de gezondheid geven. Door te kiezen voor de juiste opties wordt de gezondheid bevorderd.

Allergenen

Meisje snuit haar neus

Door een warmer klimaat krijgen mensen meer last van pollen, eikenprocessierupsen en huismijt. Ongeveer 15 tot 20 procent van de Nederlanders heeft allergische klachten, zoals hooikoorts.

Hittestress

Jongetje drinkt water

De laatste jaren is er vaker hitte tijdens de zomer. Voor sommige mensen kan  hitte nare gevolgen hebben voor hun gezondheid. Zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht.

Infectieziekten

Meisje krijgt muggenspray

Klimaatverandering kan gevolgen hebben voor de risico’s op infectieziekten, zoals legionellose, ziekte van Lyme of westnijlkoorts.

Luchtverontreiniging

Meisje met paardenbloempluis

Klimaatverandering kan zorgen voor een slechtere luchtkwaliteit. Bij meer zonneschijn ontstaat ’s zomers meer ozonsmog en stoten bomen meer vluchtige koolwaterstoffen uit. Dat draagt ook weer bij aan de vorming van fijnstof.

UV

Baby met zonnebrand op het strand

Klimaatverandering heeft invloed op de hoeveelheid UV ultraviolet (ultraviolet)-straling van de zon. UV-straling kan kanker veroorzaken. Sinds 1990 is het aantal mensen met huidkanker verviervoudigd.

Voedsel

Moeder en kind met tomatenplant

Klimaat, voedsel en gezondheid zijn op allerlei complexe manieren met elkaar verbonden. Belangrijke thema’s zijn voedselvoorziening en voedselveiligheid.

Water

Zwemmend meisje

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van water in Nederland. Verschillende factoren spelen hierin een rol.