De zon zendt continu straling uit. Een deel daarvan is ultraviolette straling ( UV ultraviolet (ultraviolet) ultraviolet -straling). UV-straling is niet zichtbaar voor het blote oog, en slechts een deel ervan komt door atmosfeer heen en bereikt de grond. Toch heeft blootstelling eraan wel gevolgen voor de gezondheid.

Gezondheidseffecten

Als iemand zijn huid aan zonlicht blootstelt, heeft dat positieve en negatieve gezondheidseffecten tot gevolg. Een positief effect is dat UV ultraviolet (ultraviolet)-straling de productie van vitamine D stimuleert, wat nodig is voor gezonde botten en spieren. Daar staat tegenover dat UV-straling er op de korte termijn ook voor zorgt dat de huid verbrandt en sneller veroudert. Op de lange termijn is het zelfs één van de belangrijkste oorzaken van huidkanker. In 2019 overleden in Nederland meer dan 800 mensen aan huidkanker.

Zonkracht

De hoeveelheid UV-straling die de grond bereikt, wordt vaak samengevat in één getal: de zonkracht. Zonkracht is een maat voor hoe snel je huid verbrandt. De zonkracht neemt toe naarmate de zon hoger aan de hemel staat. In het voorjaar en de zomer is de zonkracht dus groter dan in de herfst en de winter. En midden op de dag is de zonkracht weer groter dan vroeg in de ochtend of laat in de middag. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  meet continu hoeveel UV-straling door de atmosfeer komt. Op basis van deze metingen publiceren we de actuele zonkracht

UV-straling en klimaat

De hoeveelheid UV-straling in Nederland is in de afgelopen decennia toegenomen. Voor een deel komt dit doordat de beschermende werking van bewolking (en luchtvervuiling) is afgenomen. Een tweede oorzaak is dat de ozonlaag dunner is geworden. De ozonlaag beschermt dus minder tegen UV-straling.

Daarnaast is het aantal warme dagen toegenomen. Als het buiten vaker warm is, is te verwachten dat de blootstelling aan UV-straling toeneemt omdat mensen meer buitenactiviteiten ondernemen.