Klimaatverandering heeft gevolgen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van water in Nederland. Verschillende factoren spelen hierin een rol. Zo is er meer kans op lange perioden van droogte. Ook komen extreme buien in de zomer vaker voor, en wordt het water steeds warmer. Dit is bijvoorbeeld van invloed op ziekteverwekkers of andere vervuilingen die in het water aanwezig kunnen zijn.

Water heeft in ons land verschillende functies. Belangrijke functies, zoals het gebruik van water voor recreatie, of voor het maken van drinkwater, kunnen door klimaatverandering verder onder druk komen te staan. Tegelijkertijd kan de vraag naar deze functies in een warmer klimaat juist groter worden. Daarnaast krijgt water vaker een rol in de inrichting van de openbare ruimte, vooral in steden. Hierdoor kunnen mensen vaker met water in aanraking komen, en zullen sommige gerelateerde gezondheidsrisico’s een steeds grotere uitdaging vormen. Om deze risico’s te beperken, en kansen te benutten, onderzoekt het RIVM wat het effect is van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen op water en gezondheid in Nederland en daarbuiten.

Het RIVM voert behoeftepeilingen uit, en brengt wereldwijde gezondheidseffecten van klimaatverandering in kaart. Ook wordt er een tool ontwikkeld voor het beoordelen van risico’s van stedelijk water en aangrenzend groen. Het Europese Horizon 2020-project BlueHealth richt zich op de invloed van nieuw en bestaand stedelijk water op gezondheid en welzijn. In samenwerking met lokale partners ontwikkelt het RIVM ook handelingsopties voor het omgaan met klimaateffecten. Zo kan water, ook onder invloed van klimaatverandering, veilig onderdeel uitmaken van de leefomgeving voor een goede gezondheid van de mensen in Nederland, nu en in de toekomst.

Wat doet het RIVM?

Blue Health