Een overzicht met de landelijke indicatoren (meetbare aspecten) te behoeve van de monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Monitoren en evalueren dragen bij aan een continu verbeterproces van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarbij is zowel het monitoren van de kwaliteit van de primaire uitvoeringsprocessen (kwaliteitsborging) als de landelijke evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid belangrijk.

De basis voor een goede monitoring en evaluatie zijn indicatoren en de gegevens die daarvoor geregistreerd worden. Indicatoren zijn meetbare aspecten van het bevolkingsonderzoek. Voor de gehele keten van het bevolkingsonderzoek en aansluitende diagnostiek en behandeling zijn landelijke indicatoren vastgesteld.