De Leefstijlmonitor (LSM) bestaat uit twee onderdelen:

1.       Kern van de Leefstijlmonitor  (LSM-K)
In de kern van de Leefstijlmonitor worden voor de leefstijlthema’s jaarlijks cijfers verzameld onder (bijna) alle leeftijden. Deze gegevens komen uit de Gezondheidsenquête (GE) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Voor de leefstijlthema’s roken, alcohol, drugs (middelen) en seksuele gezondheid worden voor de jeugd (12-16 jaar) de gegevensverzamelingen van Peilstationsonderzoek Scholieren (PEIL) en Health Behaviour in School-aged Children ( HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)) van o.a. het Trimbos-instituut gebruikt voor de kerncijfers. Deze bronnen leveren tweejaarlijks cijfers op. Het uitvoeren van (twee)jaarlijkse metingen is van belang voor onderwerpen waarbij we zo snel mogelijk trends willen waarnemen, wat vooral belangrijk is als er een relatie is met (veranderend) beleid.

2.       Aanvullende modules van de Leefstijlmonitor (LSM-A)
De aanvullende modules van de Leefstijlmonitor worden minder frequent uitgevoerd dan de kern. Voor de meeste thema’s worden gegevens door het CBS verzameld.

Voor de thema’s roken, drugs, alcohol (middelen) en seksuele gezondheid worden voor de jongere leeftijdsgroepen gegevens verzameld in PEIL, HBSC, en Seks onder je 25ste (Rutgers en Soa Aids Nederland).

Voor het thema voeding worden gegevens verzameld via de VoedselConsumptiePeiling ( VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)) van het RIVM. De aanvullende modules dienen voor verdieping. Hierbij worden achterliggende verbanden en verklarende variabelen onderzocht en cijfers verzameld die minder frequent dan jaarlijks nodig zijn.

Een overzicht van de gegevensverzamelingen per thema en naar leeftijd binnen de Kern en de Aanvullende modules van de Leefstijlmonitor vindt u in de tabel.

Overzicht gegevensverzamelingen van cijfers per thema, uitgesplitst naar leeftijdsgroep

 

 

Algemene bevolking

Specifiek voor kinderen en jeugd

Roken en alcohol

LSM-K

CBS GE1 (vanaf 12 jaar)

PEIL en HBSC2 (12-16 jaar)

 

LSM-A

CBS AM3

PEIL4 (12-16 jaar)

Drugs

LSM-K

CBS GE1 (vanaf 12 jaar)

PEIL en HBSC(12-16 jaar)

 

LSM-A

CBS AM5 (inclusief doping)

PEIL4 (12-16 jaar)

Bewegen

LSM-K

CBS GE(vanaf 12 jaar)

CBS GE1* (4-11 jaar)

 

LSM-A

CBS AM(vanaf 4 jaar)

--

Voeding

LSM-K

CBS GE1 (vanaf 1 jaar)

--

 

LSM-A

VCP-basis6 (vanaf 1 jaar)

--

Gezond gewicht

LSM-K

CBS GE1 (vanaf 4 jaar)

--

 

LSM-A

--

--

Seksuele gezondheid

LSM-K

CBS GE (vanaf 16 jaar)

PEIL en HBSC2   (12-16 jaar)

 

LSM-A

CBS AM7

Seks onder je 25e8  (12-24 jaar)

Ongevallen

LSM-K

CBS GE1* (vanaf 0 jaar)

--

 

LSM-A

CBS AM2

--

jaarlijks
1 keer in 2 jaar: 2015, 2017, 2019, 2021 etc
1 keer in 2 jaar: 2016, 2018, 2020, 2022 etc
1 keer in 4 jaar: 2015, 2019, 2021 etc
1 keer in 4 jaar: 2016, 2020, 2022 etc
1 keer in 6 jaar: 2012-2016, etc
1 keer in de 4 jaar: 2016 (extern bureau), 2022 etc
1 keer in de 5 jaar: 2016, 2022 etc
* Vanaf 2016 beschikbaar
** Vanaf 2015 beschikbaar
CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek
GE: Gezondheidsenquête
AM: Aanvullende Module
VCP: VoedselConsumptiePeiling.