De Leefstijlmonitor is gestart in 2014 en bestaat uit meerdere bronnen met één centrale jaarlijkse dataverzameling, namelijk de Gezondheidsenquête.

De data die onder de leefstijlmonitor vallen (d.w.z. Gezondheidsenquête, aanvullende modules van de Leefstijlmonitor, PEIL, HBSCHealth Behaviour in School-aged Children, Seks onder je 25ste en VCPVoedselconsumptiepeiling) zijn op te vragen voor onderzoeksdoeleinden. Dit onder de voorwaarden die bij de desbetreffende studie horen. Hieronder vindt u een overzicht van de databestanden en het instituut waar u meer informatie kunt krijgen.

Het overzicht van de databronnen en het jaartal van verzameling per thema vindt u bij 'Opbouw van de leefstijlmonitor'.