ReCiPe is ontwikkeld in 2008 door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , CMLCentrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden, PRé Consultants en Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In 2016 is de ReCiPe-methode grondig herzien en is een nieuwe versie van het model en bijbehorende achtergrondrapport verschenen, ontwikkeld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en RadboudumcRadboud University Medical Centre. Ook is een publicatie in de wetenschappelijke literatuur verschenen:

Beide versies van het model zijn te downloaden. Bij de 2016-versie van het model is ook een tabel met landspecifieke factoren beschikbaar voor de categorieën waarvoor die beschikbaar zijn.

Voor vragen, neem contact op met: recipe@rivm.nl.

ReCiPe 2016

Hoofdrapport:

Excel-files:

ReCiPe 2008

Rapporten:

Excel-files:

CSVcomma-separated values-files voor import in SimaPro:

Normalisatie 

Een separaat project is uitgevoerd om normalisatiefactoren te ontwikkelen voor de ReCiPe impact assessment-methode. De resultaten zijn gepubliceerd in Science of the Total Environment: