ReCiPe is ontwikkeld in 2008 door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , CMLCentrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden, PRé Consultants en Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In 2016 is de ReCiPe-methode grondig herzien en is een nieuwe versie van het model en bijbehorende achtergrondrapport verschenen, ontwikkeld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en RadboudumcRadboud University Medical Centre. Ook is een publicatie in de wetenschappelijke literatuur verschenen:

Beide versies van het model zijn te downloaden. Bij de 2016-versie van het model is ook een tabel met landspecifieke factoren beschikbaar voor de categorieën waarvoor die beschikbaar zijn.

Voor vragen, neem contact op met: recipe@rivm.nl.

ReCiPe 2016

Hoofdrapport:

  • Huijbregts MAJ, Steinmann ZJN, Elshout PMF, Stam G, Verones F, Vieira MDMManagement Duurzame Melkveehouderij, Hollander A, Van Zelm R, 2016. ReCiPe2016: A harmonized life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level. RIVM Rapport 2016-0104. Bilthoven, The Netherlands.
  • Van dit rapport is in 2017 een update verschenen, waarin een aantal onjuistheden zijn verbeterd. De veranderingen in het rapport ten opzichte van de vorige versie zijn beschreven in een erratum voorin het rapport.

Excel-files:

ReCiPe 2008

Rapporten:

Excel-files:

CSVcomma-separated values-files voor import in SimaPro:

Normalisatie 

Een separaat project is uitgevoerd om normalisatiefactoren te ontwikkelen voor de ReCiPe impact assessment-methode. De resultaten zijn gepubliceerd in Science of the Total Environment: