Op Loketgezondleven.nl vinden professionals informatie en interventies voor gezond-heidsbevordering en preventie in hun (lokale) praktijk.

U vindt onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

Loketgezondleven.nl is de online etalage van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven en partners. Doelmatige, samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering staan centraal. De vraag van professionals is daarbij het vertrekpunt.

Gezondheidsbevordering op scholen en kinderdagopvang

Specifieke informatie voor onderwijs en kinderopvang staat op:

  • Gezondeschool.nl: over gezondheidsbevordering op scholen voor onderwijsprofessionals.
  • Gezondekinderopvang.nl: over gezondheidsbevordering in de kinderdagopvang voor professionals kinderopvang.