Op Loketgezondleven.nl vinden professionals informatie en interventies voor gezond-heidsbevordering en preventie in hun (lokale) praktijk.

U vindt onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • Effectiviteit van interventies en activiteiten: geeft o.a. een overzicht van de best passende leefstijlinterventies.
  • Integraal werken (voorheen Gezonde Gemeente): informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor het maken, uitvoeren en evalueren van gezondheidsbeleid in de wijk of gemeente.
  • Advies en ondersteuning: advies op maat, kennisuitwisseling en workshops over actuele vraagstukken op het gebied van gezondheidsbevordering.

Loketgezondleven.nl is de online etalage van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners. Doelmatige, samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering staan centraal. De vraag van professionals is daarbij het vertrekpunt.

Gezondheidsbevordering op scholen en kinderdagopvang

Specifieke informatie voor onderwijs en kinderopvang staat op:

  • Gezondeschool.nl: over gezondheidsbevordering op scholen voor onderwijsprofessionals.
  • Gezondekinderopvang.nl: over gezondheidsbevordering in de kinderdagopvang voor professionals kinderopvang.