Vanaf mei 2013 tot maart 2014 heeft in Nederland een mazelenepidemie geheerst in gemeenten met een lage vaccinatiegraad (onder 90 procent) tegen mazelen. Er wonen in deze regio relatief veel mensen uit de reformatorische gezindte. Zij laten zich soms vanwege het geloof niet inenten. Er zijn 2700 patiënten met mazelen gemeld. Omdat niet iedereen die mazelen had naar de huisarts ging, was het werkelijke aantal patiënten veel hoger, naar schatting 30.000. Tijdens de epidemie zijn ruim 180 kinderen opgenomen in het ziekenhuis en is één kind overleden aan de complicaties van mazelen. Kinderen die een verhoogd risico hebben om met mazelen besmet te raken, kregen vanaf de leeftijd van 6 maanden een aanbod voor een extra vaccinatie tegen mazelen. Dit gold alleen voor kinderen die in gemeenten woonden met een lage vaccinatiegraad.

Mazelenpatiënten naar week van eerste ziektedag exantheem en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (n=2636*), 1-5-2013 tot 26-2-2014

*Importcasussen (n=29) zijn hier uitgesloten. In het overzicht zijn daarnaast 4 patiënten niet opgenomen vanwege het ontbreken van de 1e ziektedag.

Eerste ziektedag exantheem wordt berekend door bij de datum van prodromale verschijnselen 3 dagen op te tellen.

Mazelenpatiënten naar week van eerste ziektedag exantheem en BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond) vaccinatiegraad regio, 1-5-2013 tot 26-2-2014

NB: Slechts 29 van de ruim 400 gemeenten in Nederland hebben een BMR-vaccinatiegraagd <90%.

Mazelen per gemeente 

Kijk voor animaties van het aantal gevallen mazelen per gemeente op vzinfo.nl.

Mazelenincidentie

 

Mazelenmeldingen naar vaccinatiestatus en leeftijdsgroep (n=2640)

- 3 personen in respectievelijk de volgende leeftijdscategorieën: 0-13 maanden, 4-8 jaar en 9-12 jaar zijn gevaccineerd kort (1 dag tot 1 week) voor de 1e ziektedag.
- 7 personen in respectievelijk de volgende leeftijdscategorieën: 0-13 maanden (2x), 13-15 jaar, 16-18 jaar, 19-40 jaar (2x) en 41+ zijn gevaccineerd na blootstelling aan mazelen.

Ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus en leeftijdsgroep (n=182)

* Persoon in de leeftijdsgroep 9-12 gevaccineerd één dag voor 1e ziektedag

Complicaties

Aantal BMR 0-vaccinaties gegeven over gelijke periode in 2012–2014

 

Gezondheidsmedewerkers

Er zijn 19 gezondheidsmedewerkers met mazelen die de infectie waarschijnlijk tijdens hun werkzaamheden hebben opgelopen. Hiervan waren 12 personen ongevaccineerd, 4 personen die met 1 dosis gevaccineerd waren, 2 personen die met 2 doses gevaccineerd waren en 1 persoon die met 3 doses was gevaccineerd.