Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

week

9-12

Totaal

t/m week

12 (2013)

Totaal

t/m week

12 (2012)

Enterovirus

35
19
 27
81
152

Adenovirus

110
 175
164
449
294

Parechovirus

10
 10
10
30
52

Rotavirus

78
160
295
533
645

Norovirus

388
 335
381
1104
1019

Influenza A-virus

563
984
552
2099
542

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

47
257
414
718
28

Influenza C-virus

0
0
0
0 0

Para-influenza

24
38
46
108
69

RSrespiratoir syncytieel-virus

600
457
244
1301
1129

Rhinovirus

143
178
148
469
422

Mycoplasma pneumoniae

33
30
24
87
321

hMPVHumaan metapneumovirus

23
46
111
180
243

Coronavirus

70
52
71
193
140

Chlamydophila psittaci

1
2
3
6
2

Chlamydophila pneumoniae

5
1
9
15
22

Chlamydia trachomatis

1550
1547
1662
4759
4850

Chlamydia

0

2

1
3

0

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

48
55
66
169
222

HIV 2

0
0
0
0
0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
0
1

Hepatitis A-virus

3
4
4
11
4

Hepatitis B-virus

45
42
71
158
312

Hepatitis C-virus

36
24
33
93
144

Hepatitis D-virus

0
1
0
1
2

Hepatitis E-virus

4
5
2
11
7

Bofvirus

3
2
5
10
40

Mazelenvirus

1
0
1
2
1

Rubellavirus

3
7
1
11
7

Parvovirus

10
14
8
32
41

Coxiella burnetii

9
4
1
14
22

Rickettsiae

0
0
0
0
1

Denguevirus

7
9
6
22
63

Hantavirus

0
0
0
0
3

West-nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

4
12
11
27
16

Sapovirus

9
5
2
16
13

Bocavirus

11
15
15
41
57

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.