Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week

16; 2015

Totaal

t/m week

16; 2014

Enterovirus

28
32
20
121
151

Adenovirus

121
162
71
459
485

Parechovirus

16
18
5
53
55

Rotavirus

228
315
271
897
227

Norovirus

556
431
241
1732
1238

Influenza A-virus

1338
523
86
2949
489

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

85
237
190
533
20

Influenza C-virus

0
0
0
0
0

Para-influenza

54
49
55
197
111

RSrespiratoir syncytieel-virus

545
425
145
1395
1218

Rhinovirus

216
193
165
747
707

Mycoplasma pneumoniae

61
58
39
232
91

hMPVHumaan metapneumovirus

176
136
67
479
194

Coronavirus

112
118
64
373
223

Chlamydophila psittaci

2
4
0
6
5

Chlamydophila pneumoniae

0
13
7
21
10

Chlamydia trachomatis

2127
1781
1624
7455
7223

Chlamydia

0
1
0
2
5

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

63
48
48
216
176

HIV 2

0
0
0
0
1

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
0
0

Hepatitis A-virus

5
1
4
12
19

Hepatitis B-virus

49
45
48
194
213

Hepatitis C-virus

33
21
26
116
145

Hepatitis D-virus

0
1
2
3
4

Hepatitis E-virus

10
12
22
54
28

Bofvirus

1
1
1
3
12

Mazelenvirus

0
0
0
0
38

Rubellavirus

1
0
1
2
10

Parvovirus

16
7
12
42
63

Coxiella burnetii

9
11
14
49
34

Rickettsiae

1
1
0
3
2

Denguevirus

10
7
3
30
27

Hantavirus

2
0
0
3
5

Westnijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

15
23
8
48
50

Sapovirus

19
25
11
69
102

Bocavirus

13
20
11
55
50

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3084.