Dit jaar = 2012 Periode = 5 (week 17 t/m 20)

Totaal

week

9-12

Totaal

week

13-16

Totaal

week

17-20

Totaal

t/m week

20 (2012)

Totaal

t/m week

20 (2011)

Enterovirus

55
37
56
245
256

Adenovirus

101
90
65
499

564

Parechovirus

19
11
26
89

103

Rotavirus

307
192
161
998
1255

Norovirus

254
158
126
1303

1563

Influenza A-virus

384
138
67
747

850

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0

483

Influenza B-virus

19
9
8
45
454

Influenza C-virus

0
0
0
0

0

Para-influenza

21
38
67
174
300

RSrespiratoir syncytieel-virus

258
80
38
1247
1851

Rhinovirus

126
141
142
705
875

Mycoplasma pneumoniae

92
61
43
424
300

hMPVHumaan metapneumovirus

70
19
8
270
274

Coronavirus

47
30
11
181
205

Chlamydophila psittaci

1
2
3
7
25

Chlamydophila pneumoniae

2
8
0
30
24

Chlamydia trachomatis

1645
1487
1437
7774
7125

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

80
57
78
357
465

HIV 2

0
0
0
0
2

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
1
0

Hepatitis A-virus

2
3
0
7
20

Hepatitis B-virus

104
107
53
472
546

Hepatitis C-virus

50
47
26
217
279

Hepatitis D-virus

1
0
0
2
4

Hepatitis E-virus

3
4
5
16
19

Bofvirus

16
12
5
57
127

Mazelenvirus

1
2
3
6
6

Rubellavirus

2
1
1
9
4

Parvovirus

17
19
22
82
99

Coxiella burnetii

10
10
5
37
64

Rickettsiae

0
0
3
4
6

Denguevirus

20
19
9
91
79

Hantavirus

2
1
0
4
2

Westnijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

10
10
6
32
1

Sapovirus

10
10
6
32
1

Bocavirus

4
3
1
17
0

 

20

8

16

81

21

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.