Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week

17-20

Totaal

t/m week

20 (2013)

Totaal

t/m week

20 (2012)

Enterovirus

27
12
18
111
248

Adenovirus

171
106
72
634
460

Parechovirus

10
7
7
44
95

Rotavirus

299
490
226
1253
1012

Norovirus

399
310
224
1656
1316

Influenza A-virus

552
146
29
2274
755

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

415
213
31
963
45

Influenza C-virus

0
0
0
0
0

Para-influenza

46
58
81
247
179

RSrespiratoir syncytieel-virus

245
104
36
1442
1252

Rhinovirus

148
152
135 756
721

Mycoplasma pneumoniae

24
35
18
140
427

hMPVHumaan metapneumovirus

113
121
83
386
271

Coronavirus

71
63
34
290
181

Chlamydophila psittaci

3
5
0
11
7

Chlamydophila pneumoniae

9
1
1
17
30

Chlamydia trachomatis

1708
1486
1255
7546
7901

Chlamydia

1
0
0
3
2

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

67
50
52
272
361

HIV 2

0
0
0
0
0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
0
1

Hepatitis A-virus

4
6
4 21
7

Hepatitis B-virus

72
63
67
289
479

Hepatitis C-virus

33
31
34
158
220

Hepatitis D-virus

0
0
0
1
2

Hepatitis E-virus

2
3
4 18
16

Bofvirus

5
4
10
24
57

Mazelenvirus

1
0
1
3
6

Rubellavirus

1
2
5
18
9

Parvovirus

9
13
20
66
85

Coxiella burnetii

1
8
8
30
37

Rickettsiae

0
1
0
1
4

Denguevirus

6
12
6
40
91

Hantavirus

0
0
0
0
4

West-nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

11
15
9
51
32

Sapovirus

2
5
9
30
17

Bocavirus

15
13
10
64
84

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 85 32.