Dit jaar = 2012 Periode = 6 (week 13 t/m 24)

Totaal

week

13-12

Totaal

week

17-20

Totaal

week

17-20

Totaal

t/m week

24 (2012)

Totaal

t/m week

24 (2011)

Enterovirus

37
59
88
336
362

Adenovirus

95
71
58
518

629

Parechovirus

14
19
32
127

112

Rotavirus

203
164
45
1057
1326

Norovirus

161
136
110
1426

1676

Influenza A-virus

142
68
8
760

852

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0

483

Influenza B-virus

9
8
2
47
454

Influenza C-virus

0
0
0
0

0

Para-influenza

38
72
52
231
367

RSrespiratoir syncytieel-virus

81
41
15
1266
1856

Rhinovirus

145
147
95
809
1002

Mycoplasma pneumoniae

61
45
37
464
334

hMPVHumaan metapneumovirus

19
8
4
274
280

Coronavirus

30
11
4
185
221

Chlamydophila psittaci

2
3
1
8
28

Chlamydophila pneumoniae

8
0
2
32
25

Chlamydia trachomatis

1530
1500
1448
9328
8531

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

57
81
59
419
560

HIV 2

0
0
0
0
2

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
1
0

Hepatitis A-virus

3
0
2
9
23

Hepatitis B-virus

107
59
89
567
661

Hepatitis C-virus

47
29
34
254
336

Hepatitis D-virus

0
0
0
2
7

Hepatitis E-virus

4
5
2
18
22

Bofvirus

12
5
6
63
134

Mazelenvirus

2
3
6
6
8

Rubellavirus

1
1
0
9
7

Parvovirus

19
25
26
111
120

Coxiella burnetii

10
5
6
43
77

Rickettsiae

0
3
0
4
6

Denguevirus

19
9
14
105
80

Hantavirus

1
0
1
5
2

Westnijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

10
6
5
37
2

Sapovirus

3
1
1
18
0

Bocavirus

8
19
9
93
37

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.