Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

t/m week

4; 2015

Totaal

t/m week

4; 2014

Enterovirus

121
90
41
41
45

Adenovirus

94
73
79
79
139

Parechovirus

40
26
14
14
20

Rotavirus

29
50
69
69
38

Norovirus

301
656
452
452
353

Influenza A-virus

9
300
929
929
27

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

3
9
21
21
4

Influenza C-virus

0
0
0
0
0

Para-influenza

38
54
38
38
36

RSrespiratoir syncytieel-virus

30
165
264
264
434

Rhinovirus

200
233
166
166
185

Mycoplasma pneumoniae

67
88
70
70
23

hMPVHumaan metapneumovirus

11
48
97
97
14

Coronavirus

14
41
71
71
49

Chlamydophila psittaci

0
1
0
0
1

Chlamydophila pneumoniae

0
1
1
1
0

Chlamydia trachomatis

1962
1806
1567
1567
1607

Chlamydia

0
2
1
1
0

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

47
62
42
42
37

HIV 2

0
0
0
0
0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
0
0

Hepatitis A-virus

9
8
1
1
3

Hepatitis B-virus

60
40
38
38
52

Hepatitis C-virus

22
19
31
31
33

Hepatitis D-virus

2
0
0
0
0

Hepatitis E-virus

16
18
10
10
4

Bofvirus

1
1
0
0
2

Mazelenvirus

1
1
0
0
12

Rubellavirus

0
2
0
0
6

Parvovirus

12
9
7
7
13

Coxiella burnetii

11
17
14
14
8

Rickettsiae

0
3
1
1
0

Denguevirus

5
5
10
10
4

Hantavirus

7
1
1
1
0

West-Nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

 1
3
2
2
15

Sapovirus

 3
10
8
8
39

Bocavirus

 2
 9
 11
11
11

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: D.Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 66.