Totaal

week 41-44

Totaal

week

45-48

Totaal

week

49-52

Totaal

t/m week

52 (2012)

Totaal

t/m week

52 (2011)

Enterovirus

 105
103
65
1200
1034

Adenovirus

 84
111
99
1095
1121

Parechovirus

 26 31
15
391
329

Rotavirus

 25
33
75
1272
1504

Norovirus

211
341
413
2843
2759

Influenza A-virus

1
4
104
881
871

Nieuwe influenza A-virus

 0
0
0
0
483

Influenza B-virus

 1
6
6
64
465

Influenza C-virus

 0
0
0
0
0

Para-influenza

19
26
40
424
593

RSrespiratoir syncytieel-virus

34
146
531
2015
2464

Rhinovirus

172
170
173
1766
1982

Mycoplasma pneumoniae

 39
48
42
772
917

hMPVHumaan metapneumovirus

 2
4
7
297
389

Coronavirus

 10
37
54
306
288

Chlamydophila psittaci

 1
3
1
23
37

Chlamydophila pneumoniae

 5
9
3
60
43

Chlamydia trachomatis

 1544
1711
1463
21108
19094

Chlamydia

0

0

1
5

3

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

 63
67
48
874
1134

HIV 2

 1
0
1
2
5

HTLVHuman T-lymphotropic virus

 0
 0
0
4
3

Hepatitis A-virus

 6
 15
4
52
63

Hepatitis B-virus

 63
69
37
1014
1377

Hepatitis C-virus

 28
27
23
503
679

Hepatitis D-virus

0
 0
0
7
11

Hepatitis E-virus

 5
 3
2
50
37

Bofvirus

 4
 1
3
95
190

Mazelenvirus

 0
 0
0
9
8

Rubellavirus

 2
 0
2
15
15

Parvovirus

 7
 12
12
215
214

Coxiella burnetii

 3
 3
4
81
136

Rickettsiae

 3
 0
0
14
23

Denguevirus

15
 10
9
209
122

Hantavirus

 0
 0
0
10
3

West-nijlvirus

 0
 0
0
0
1

Astrovirus

 4
 1
4
55
15

Sapovirus

 6
 5
0
30
9

Bocavirus

 4
 5
12
134
107

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.