Totaal

week 49-52

Totaal

week

1-4

Totaal

week

5-8

Totaal

t/m week

8 (2013)

Totaal

t/m week

8 (2012)

Enterovirus

 67 
35  16
 51
 97

Adenovirus

 111
110
73
183
193 

Parechovirus

18 10

17
33 

Rotavirus

88
78 
105
183
338

Norovirus

446
388
301
689
765

Influenza A-virus

112 563
852
1415
158 

Nieuwe influenza A-virus

0
0 0 0
0

Influenza B-virus

6
47 218 265 9

Influenza C-virus

0
0
0
0
0

Para-influenza

41 24
36
60
48

RSrespiratoir syncytieel-virus

551
600
409
1009
871

Rhinovirus

176
143
153
296
296

Mycoplasma pneumoniae

43
33
30
63
229

hMPVHumaan metapneumovirus


23 38
61 173

Coronavirus

55 70 40 110
93

Chlamydophila psittaci

1 1 2 3

Chlamydophila pneumoniae

3 5 1 6 20

Chlamydia trachomatis

1497
1550
1319 2869
3205

Chlamydia

1

0

2 2

0

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

54 48
44 92 142

HIV 2

1


0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
0

Hepatitis A-virus

5 3
7 2

Hepatitis B-virus

42 45 
29 74 
208

Hepatitis C-virus

31 
36 
21 57 94

Hepatitis D-virus

0
0
1
1

Hepatitis E-virus
8
4

Bofvirus


3
2
24

Mazelenvirus

0
1
1 0

Rubellavirus

2
1
4

Parvovirus

13 
10

18 
24 

Coxiella burnetii

5 9 4 13 12

Rickettsiae

0 0
0
0 1

Denguevirus

9

8 15 43

Hantavirus

0
0
0


West-nijlvirus

0
 0
0
0

Astrovirus

4
 4
10 
14 

Sapovirus

1  9

11 

Bocavirus

12 11 
14 
25 
37

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.