Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

t/m week
12; 2014

Totaal

t/m week
12; 2013

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

0

0

0

0

0

0Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

70 

60

65

195 
211 
           

Groep B2


       

Buiktyfus

3

14

Cholera

0
0
0
0
0

Hepatitis A

2


0

6

22

Hepatitis B acuut3
18 41

Hepatitis B chronisch

52 
71 

38

161

277

Hepatitis C acuut


8

13 
10

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11 
17 

7

35 
91 

Kinkhoest

317 
257 
99
673 
914 

Mazelen

38 
20 

25

83

18 

Paratyfus A

0


0
1

5

Paratyfus B

1
0

0

1

1

Paratyfus C

0

0
0
0

0

Rubella

0


0
1

0

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

28 
32

14

74 

129

Shigellose

17 
18 17 52 

125

Voedselinfectie

0
0
0
0
 12
   
     

Groep C

 
 
 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

10

5

3

18

44

Botulisme

0
0

0

0

0

Brucellose

0

0
 0

0


Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

0

1

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2
1
5

3

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

3
2


16

Legionellose

10
13 

29

42

Leptospirose

0
0
0
0

4

Listeriose

10

2

2

14

14

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0
0
5

Malaria

13
12

28 
32 

Meningokokkenziekte
13 
42 

Psittacose

2

1

3

6


Q-koorts

0

0

0

0


Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

0

0

1

7

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij deGGD leidend.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E. coli-infecties. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.