Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week
5-8

Totaal

week
5-8

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week
16 (2013)

Totaal

t/m week
16 (2012)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

56

58

62

242

284

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

0

3

0

2

Cholera

0

0
0
0
0

Hepatitis A

9

8

10

30 

21

Hepatitis B acuut

22

8 12 53
59

Hepatitis B chronisch

97

103 

67

334

462

Hepatitis C acuut

4


18
22

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

29
33 

27

117

83

Kinkhoest

285
174
93
904 
4462

Mazelen

7
9

5

22

4

Paratyfus A

1

2

0

5

6

Paratyfus B

0

0

0

1

1

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0

 1

1

0

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

45
29 

24

142

174

Shigellose

31

39
13 
134

126

Voedselinfectie


5 0
13
16

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

16

18

10

51

233

Botulisme

0

 0

0

0

 0

Brucellose

0

0

0

0

0

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

0

1

5

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2

1

6

8

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5

4


20

16

Legionellose

12

11


43

57

Leptospirose

2

0

0

4

3

Listeriose

4

2


16

9

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

2

1


Malaria

9


36
44

Meningokokkenziekte

17
8
11 
55 
42 

Psittacose

1

3


10

14 

Q-koorts

1

0

4

9

18

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

1

1

8

13

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

 0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.