Overzicht van de meldingen tot en met week 20, 2014

Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week 17-20

Totaal

t/m week
20; 2014

Totaal

t/m week
20; 2013

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

69

55

71

326
354
           

Groep B2     

Buiktyfus

2

2

0
8

6

Cholera

0
0
0
0
0

Hepatitis A

2

0

1

9

38

Hepatitis B acuut

9
9
0
37
65

Hepatitis B chronisch

77
68
28

327

477

Hepatitis C acuut

2
3
1
21
23

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11
14

10

64
140

Kinkhoest

365
369
201
1643
1362

Mazelen

36
18
6

122

28

Paratyfus A

2

1
0
4

8

Paratyfus B

0
1

0

2

4

Paratyfus C

0

0
0
0

0

Rubella

0
0
0
1

2

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

26
21

26

143

221

Shigellose

28
13
14
95
174

Voedselinfectie

0
0
2
3
14
   
     

Groep C

 Antrax

0

0

0

 0

0

Bof

7

4

1

27

80

Botulisme

0
0

0

0

0

Brucellose

0

0
0

0

3

Hantavirusinfectie

2

2

1

6

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

0
2
7

8

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

3
4
2
15
21

Legionellose

13
7
8

53

65

Leptospirose

2
0
0
3
6

Listeriose

4

3

3

23

21

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0
0
5

Malaria

7
13
14
60
54

Meningokokkenziekte

11
5
2
27
61

Psittacose

5

4

3

15

18

Q-koorts

2

1

0

3

10

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

2

10

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en ingevoerd in Osirisinformation system-AIZ en geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds
meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. 


Bron: Osiris-AIZ.  Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.