Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week 17-20

Totaal

t/m week
20; 2015

Totaal

t/m week
20; 2014

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

0

2

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

1

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

69
80
56
310
351
 
Groep B2   

Buiktyfus

0

 0
0
3
10

Cholera

0
 0
0
0
0

Hepatitis A

1

4

3

20
12

Hepatitis B acuut

6
2
1
16
55

Hepatitis B chronisch

60
 57
23
272
430

Hepatitis C acuut

8
 4
1
18
25

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

15
 15
5
75
75

Kinkhoest

502
341
162
2263
2411

Mazelen

1
0
0

1

128

Paratyfus A

0

 0
0
2
4

Paratyfus B

0
 2

1

6

2

Paratyfus C

0
 0
0
1
0

Rubella

0
 0
0
0
1

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

24
 28
20
145

179

Shigellose

15
15
11
86
115

Voedselinfectie

2
 1
0
5
6
  

Groep C

 Antrax

0

0

0

 0
 0

Bof

1

13

6

 22

29

Botulisme

 0
0

0

0

0

Brucellose

0

1
 0

1

0

Chikungunya^

0

0

0

0

0

Dengue^

0

0

0

0

0

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

0

 2
9

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

0
 0
 3
6

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

 5
1
 1
 13
 15

Legionellose

23
8
 5

69

61

Leptospirose

 3
0
 0
 6
5

Listeriose

 4

7

 2

21

 31

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

 0
0
0

Malaria

 6
7
 9
 35
72

Meningokokkenziekte

 14
7
 1
 32
30

Psittacose

 4
2
 2
 12
16

Q-koorts

0

0

 1
 1
 8

Tetanus

0

0

0

1

 0

Trichinose

 0

0

0

0

 0

Westnijlvirusinfectie

 0

0

0

0

 0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

 1
0

0

1

 11

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

 0

0

 0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst' en
ingevoerd in Osirisinformation system-AIZ en geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze
datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is
onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer
laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.