Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week
13-16

Totaal

week
17-20

Totaal

week
21-24

Totaal

t/m week
24 (2012)

Totaal

t/m week
24 (2011)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

1

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

68

58

51

401

519

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

0

0

2

5

8

Cholera

0

0

1

1

0

Hepatitis A

3

3

4

27

41

Hepatitis B acuut

18

3

12

73

104

Hepatitis C chronisch

99

74

62

578

905

Hepatitis C acuut

7

5

5

39

34

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

18

12

15

112

155

Kinkhoest

1267

1204

1492

6885

1848

Mazelen

1

1

3

5

43

Paratyfus A

2

1

0

7

3

Paratyfus B

1

0

0

2

14

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

1

0

1

2

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

39

51

81

308

171

Shigellose

28

34

51

214

187

Voedselinfectie

5

0

1

16

23

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

70

42

22

291

440

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

1

1

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

4

8

2

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

3

1

5

14

11

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

6

2

3

22

36

Legionellose

13

19

15

93

111

Leptospirose

0

2

0

7

10

Listeriose

2

4

13

27

39

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

1

6

Malaria

18

10

14

69

115

Meningokokkenziekte

13

5

12

59

61

Psittacose

5

2

8

22

58

Q-koorts

6

4

13

34

50

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

1

30

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

4

3

1

18

23

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum.

Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.