Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

t/m week
4; 2014

Totaal

t/m week
4; 2013

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

0

0

0

0

0

0Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

56

48

64

64

72
           

Groep B2


       

Buiktyfus

0

0

0
0

1

Cholera

0
0
0
0
0

Hepatitis A

10

1

1

1

4

Hepatitis B acuut

8
7
4
4
13

Hepatitis B chronisch

76
33

20

20

70

Hepatitis C acuut

4
5
0
0
3

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6
7

6

6
29

Kinkhoest

210
164
55
55
375

Mazelen

156
73

29

29

2

Paratyfus A

0

6
0
0

2

Paratyfus B

1
0

0

0

1

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0
0
0

0

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

46
27

9

9

51

Shigellose

33
18
5
5

52

Voedselinfectie

2
1
0
0
1
   
     

Groep C

 
 
 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

12

7

6

6

7

Botulisme

0
0

0

0

0

Brucellose

0

0
0

0

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

0

0

0

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

0
1
1

1

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2
2
0
0

6

Legionellose

17
9
3

3

18

Leptospirose

1

0

0
0

2

Listeriose

3

3

6

6

8

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0
0
1

Malaria

18
12
6
6
21

Meningokokkenziekte

7
3
4
4
19

Psittacose

0

2

0

0

2

Q-koorts

1

0

0

0

4

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

0

5

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.