Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

week 41-44

Totaal

t/m week 
44 (2013)

Totaal

t/m week 
44 (2012)

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+


0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

1

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

58 

62

61

757

867

           

Groep B2


       

Buiktyfus


0

0 24

18 

Cholera

0
0
0
0
3

Hepatitis A

15

18

14

95 

95

Hepatitis B acuut

4


4 112 
143

Hepatitis B chronisch

77

72 

70

954

1149

Hepatitis C acuut
50 
53

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

7
4

7

190 

158

Kinkhoest

273 
233 
89 
2629        13544 

Mazelen

374 
423 

345

2395

53

Paratyfus A

1


0

11 

24

Paratyfus B

4

1

14

17 

Paratyfus C

0

0

0

1

3

Rubella

0

0

0 57 

1

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

124 
83

59

720 

809

Shigellose

48

26 
42 
393 

602

Voedselinfectie


1 1 34 
41 
   
     

Groep C

 
     

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

14

17

17

188 

399

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

0
0

5

2

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

0

0

4

20

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

216

20

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

0
0
0
24

35

Legionellose

54

60 
24 

285

262

Leptospirose


3

2
25 

38

Listeriose

6

7


64

60 

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

1

1

1
11
3

Malaria

17 
14 10 
126 
180 

Meningokokkenziekte

2
8
95 
92 

Psittacose

5

3

2

43

38

Q-koorts

0

1

0

16

64

Tetanus

0

0

0

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

0

0

14

28

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.