Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

t/m week
52; 2014

Totaal

t/m week
52; 2013

Groep A
     

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

3

0

Pokken

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

         

Groep B1

 
 

Difterie

0

0

2

0

Humane infectie met dierlijk influenzavirus

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

Rabiës

0

0

1

1

Tuberculose

42
58
846
882
 Groep B2


   

Buiktyfus

0
0
19

25

Cholera

1
0
2
0

Hepatitis A

18

6

95
109

Hepatitis B acuut

8
7
119
144

Hepatitis B chronisch

78
35
965
1147

Hepatitis C acuut

2
2
47
64

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11
18
147
203

Kinkhoest

570
373
8116
3494

Mazelen

0
0

135

2681

Paratyfus A

2
0
9
22

Paratyfus B

0

0

7

15

Paratyfus C

0
0
0
2

Rubella

0
0
2
57

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

42

30

715

847

Shigellose

24
13
351
470

Voedselinfectie

2
4
24
35
 

   

Groep C

Antrax

0

0

0
0

Bof

0

0

37

205

Botulisme

0

0

0
0

Brucellose

0
1

1

6

Cikungunya^

0

0

0

0

Dengue^

0

0

0

0

Gele koorts

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

1

34
4

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2
2
22

18

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5
3
37
28

Legionellose

7
10
343
310

Leptospirose

4
0
88
27

Listeriose

3

5

87

74

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

2

0
2
11

Malaria

17
9
267
166

Meningokokkenziekte

4
6
76
109

Psittacose

1
0

37

54

Q-koorts

1

1
22
20

Tetanus

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

11

27

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infect10ieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en ingevoerd in Osirisinformation system-AIZ en geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De 4-weekse periode waari0n een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds
meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. Bron: Osiris-AIZ.
^Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St Eustatius en Saba)

Contactpersoon:A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 32 26