Adolescenten

31,7 procent

van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) heeft het gevoel controle over het eigen leven te hebben

Verslagjaar: 2021
Bron:  HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-VO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met een gemiddelde schaalscore van 4 of hoger aan de hand van 4 stellingen over stress in de laatste maand volgens de Cohen Perceived Stress Scale (PSS)-4.

Geslacht

Sla de grafiek Ervaren controle over het eigen leven over en ga naar de datatabel

Van de jongens in het voortgezet onderwijs (12 t/m16 jaar) heeft 37,9% het gevoel controle te hebben over het eigen leven. Voor de meisjes is dit 25,3%.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Ervaren controle over het eigen leven over en ga naar de datatabel

Het percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) dat het gevoel heeft controle te hebben over het eigen leven, varieert tussen opleidingsniveaus van 26,5% (vbmo-b) tot 35,4% ( vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)).

 

Bron
HBSC-VO
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Het percentage mensen dat een gemiddelde schaalscore van 4 of hoger behaalt op basis van 4 stellingen over stress om hier mee aan te geven dat het controle heeft over het eigen leven. Er zijn 5 antwoordmogelijkheden mogelijk, variërend van (1) 'nooit' tot (5) 'erg vaak', volgens de Perceived Stress Scale (PSS)-4. Het 1e en 4de item zijn gehercodeerd zodat hoge scores een hoge mate van controle weergeven.