Adolescenten

86,1 procent

van de leerlingen uit het 2de en 4de leerjaar van het voorgezet onderwijs heeft iemand bij wie diegene terecht kan bij een probleem of als diegene ergens mee zit

Verslagjaar: 2021
Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en en RIVM

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen dat bij iemand terecht kan bij een probleem of als diegene ergens mee zit.

Gender

Sla de grafiek Kan bij iemand terecht bij probleem over en ga naar de datatabel

Van de jongens uit 2de en 4de leerjaar van het voortgezet onderwijs geeft 84,9% aan bij iemand terecht te kunnen bij een probleem of als diegene ergens mee zit. Voor de meisjes uit 2de en 4de leerjaar van het voortgezet onderwijs is dit 88%.

Klas

Sla de grafiek Kan bij iemand terecht bij probleem over en ga naar de datatabel

Het percentage leerlingen uit het 2de en 4de leerjaar van het voortgezet onderwijs dat bij iemand terecht kan bij een probleem of als diegene ergens mee zit, is 85,8% in het 2de leerjaar en 86,4% in het 4de leerjaar.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Kan bij iemand terecht bij probleem over en ga naar de datatabel

Het percentage leerlingen uit het 2de en 4de leerjaar van het voortgezet onderwijs dat bij iemand terecht kan bij een probleem of als diegene ergens mee zit, varieert tussen opleidingsniveaus van 82,4% (vmbo-b/k) tot 89,4% (vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)).

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar (2021 betreft een extra Corona Gezondheidsmonitor)

 

Lokaal - tekst

Per gemeente varieert het percentage leerlingen uit het 2de en 4de leerjaar van het voortgezet onderwijs dat bij iemand terecht kan bij een probleem of als diegene ergens mee zit, van 73,7% tot 94,9%. Meer gegevens zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar (2021 betreft een extra Corona Gezondheidsmonitor)

Het percentage mensen dat ‘ja’ antwoordt op de vraag: ‘Soms heb je een probleem of zit je ergens mee. Heb je dan iemand bij wie je terecht kunt?' Antwoordmogelijkheden: ‘ja’ of ‘nee’.