Algemene bevolking

10,7 procent

van de mensen van 15 jaar en ouder geeft aan sterk eenzaam te zijn

Verslagjaar: 2022
Bron: Sociale Samenhang en Welzijn, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met somscore 5 of 6 aan de hand van 6 stellingen over sociale en emotionele eenzaamheid volgens de verkorte eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld.

Geslacht

Sla de grafiek Eenzaamheid over en ga naar de datatabel

Van de mensen van 15 jaar en ouder geeft 10,4% van de mannen en 11,0% van de vrouwen aan sterk eenzaam te zijn.

Leeftijd

Sla de grafiek Eenzaamheid over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 15 jaar en ouder dat aan geeft sterk eenzaam te zijn varieert tussen leeftijdsgroepen van 7,2% (65 t/m 74 jaar) tot 14,1% (35 t/m 44 jaar).

Bron
Sociale Samenhang en Welzijn, CBS
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

Trend

Sla de grafiek Eenzaamheid over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 15 jaar en ouder dat aan geeft sterk eenzaam te zijn varieert in de periode 2019-2022 van 8,7% (2019) tot 11,0% (2021).

  • over 2020 zijn geen gegevens beschikbaar

Bron
Sociale Samenhang en Welzijn, CBS
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

Het percentage mensen met de score "sterk eenzaam" op de verkorte eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2006). Deze schaal benadert eenzaamheid als meerdimensionaal begrip en bestaat uit 6 stellingen als "Ik mis mensen om me heen" en "Vaak voel ik me in de steek gelaten", waarbij 3 antwoorden mogelijk waren: ‘ja’, ‘min of meer’ en ‘nee’. Als mensen ‘min of meer’ of ‘ja’ antwoorden op de stellingen, waarbij stelling 2, 3 en 5 zijn gehercodeerd, krijgen ze een score ‘1’ voor het desbetreffende item. Vervolgens wordt een somscore berekend door de scores van de items op te tellen.