Algemene bevolking

9,7 procent

van de mensen van 18 jaar en ouder heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie 

Verslagjaar: 2022
Bron: Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen,  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en,  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM.

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met een somscore van 30 en hoger aan de hand van 10 vragen over hoe iemand zich voelde in de afgelopen 4 weken volgens de Kessler-10 vragenlijst (K10).

Gender

Sla de grafiek Hoog risico op angststoornis of depressie over en ga naar de datatabel

Van de mensen van 18 jaar en ouder had 8,2% van de mannen en 11,0% van de vrouwen een hoog risico op een angststoornis of depressie.

Leeftijd

Sla de grafiek Hoog risico op angststoornis of depressie over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 18 jaar en ouder met een hoog risico op een angststoornis of depressie varieert tussen leeftijdsgroepen van 4,5% (65 jaar en ouder) tot 11,4% (18 t/m 64 jaar).

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar (2022 betreft een extra Corona Gezondheidsmonitor)

Trend

Sla de grafiek Hoog risico op angststoornis of depressie over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 18 jaar en ouder met een hoog risico op een angststoornis of depressie varieert in de periode 2012-2022 van 5,7% (2012) tot 9,7% (2022).

  • In 2012 en 2016 was dit 19 jaar en ouder.​​​​​​

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar (2022 betreft een extra Corona Gezondheidsmonitor)

tekst bij lokaal

Per gemeente varieert het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat een hoog risico op een angststoornis of depressie heeft van 2,8 tot 17,8%. Meer gegevens zijn te vinden op VZinfo.nl door op de gemeentekaart te klikken.

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar (2022 betreft een extra Corona Gezondheidsmonitor)

Het percentage met een hoog risico op een angststoornis of depressie. Dit is gebaseerd op de Kessler-10 vragenlijst (K10) met 10 vragen over hoe iemand zich voelde in de afgelopen 4 weken, zoals ‘Hoe vaak voelde u zich hopeloos?’, ‘Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos?’ en ‘Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig?’. Antwoordcategorieën variëren van (1) ‘altijd’ tot (5) ‘nooit’. Een somscore van 30 en hoger is een indicatie voor een hoog risico op een angststoornis of depressie.