Volwassenen

11,4 procent

van de mensen van 18 t/m 64 jaar heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie

Verslagjaar: 2022
Bron: Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen,  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en,  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM.

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met een somscore van 30 en hoger aan de hand van 10 vragen over hoe iemand zich voelde in de afgelopen 4 weken volgens de Kessler-10 vragenlijst (K10).

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar (2022 betreft een extra Corona Gezondheidsmonitor)

Trend

Sla de grafiek Hoog risico op angststoornis of depressie over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 18 t/m 64 jaar oud met een hoog risico op een angststoornis of depressie varieert in de periode 2012-2022 van 6,0% (2012) tot 11,4% (2022).

  • In 2012 en 2016 was dit 19 jaar en ouder.​​​​​​

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar (2022 betreft een extra Corona Gezondheidsmonitor)

Het percentage met een hoog risico op een angststoornis of depressie. Dit is gebaseerd op de Kessler-10 vragenlijst (K10) met 10 vragen over hoe iemand zich voelde in de afgelopen 4 weken, zoals ‘Hoe vaak voelde u zich hopeloos?’, ‘Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos?’ en ‘Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig?’. Antwoordcategorieën variëren van (1) ‘altijd’ tot (5) ‘nooit’. Een somscore van 30 en hoger is een indicatie voor een hoog risico op een angststoornis of depressie.