Ouderen

4,9 procent

van de mensen van 65 t/m 75 jaar had enige stemmingsstoornis in het afgelopen jaar

Verslagjaar: 2019/2022
Bron: NEMESIS-3, Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage personen dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria voor één of meer stemmingsstoornissen ((persisterende) depressieve stoornis, bipolaire stoornis), gemeten met CIDI 3.0.

Bron
NEMESIS-3, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2019/2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Onregelmatig

Het percentage dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria voor één of meer stemmingsstoornissen: (persisterende) depressieve stoornis of bipolaire stoornis. Dit is gemeten met de CIDI 3.0, een gevalideerd gestructureerd klinisch interview om veelvoorkomende psychische aandoeningen te bepalen. Dit instrument kan worden afgenomen door getrainde interviewers zonder klinische achtergrond. Bij het bepalen van de psychische aandoeningen wordt in de CIDI uitgegaan van de meest recente versie van het diagnostische handboek van psychische aandoeningen, de Diagnostic and Statistical Manual (DSM).