Algemene bevolking

9,8 procent

van de mensen van 18 t/m 75 jaar had enige stemmingsstoornis in het afgelopen jaar

Verslagjaar: 2019/2022
Bron: NEMESIS-3, Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage personen dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria voor één of meer stemmingsstoornissen ((persisterende) depressieve stoornis, bipolaire stoornis), gemeten met CIDI 3.0.

Geslacht

Sla de grafiek Enige stemmingsstoornis over en ga naar de datatabel

Van de mensen van 18 t/m 75 jaar had 8,1% van de mannen enige stemmingsstoornis in het afgelopen jaar. Voor vrouwen is dit 11,5%.

Leeftijd

Sla de grafiek Enige stemmingsstoornis over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 18 t/m 75 jaar met enige stemmingsstoornis in het afgelopen jaar varieert tussen leeftijdsgroepen van 4,9% (65 t/m 75 jaar) tot 13,3% (18 t/m 24 jaar).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Enige stemmingsstoornis over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 18 t/m 75 jaar met enige stemmingsstoornis in het afgelopen jaar varieert tussen opleidingsniveaus van 7,9% ( hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs), wo) tot 12,0% (basisonderwijs, lbo, mavo, vmbo).

Bron
NEMESIS-3, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2019/2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Onregelmatig

Het percentage dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria voor één of meer stemmingsstoornissen: (persisterende) depressieve stoornis of bipolaire stoornis. Dit is gemeten met de CIDI 3.0, een gevalideerd gestructureerd klinisch interview om veelvoorkomende psychische aandoeningen te bepalen. Dit instrument kan worden afgenomen door getrainde interviewers zonder klinische achtergrond. Bij het bepalen van de psychische aandoeningen wordt in de CIDI uitgegaan van de meest recente versie van het diagnostische handboek van psychische aandoeningen, de Diagnostic and Statistical Manual (DSM).