Studenten

20 procent

van de studenten in het hoger onderwijs floreert

Verslagjaar: 2023
Bron: Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met een bovengemiddelde score op positieve mentale gezondheid in de afgelopen 4 weken aan de hand van 14 uitspraken over emotionele, psychologische en sociale aspecten van mentale gezondheid volgens de Mental Health Continuum-Short Form ( MHC Major Hazard Control (Major Hazard Control)-SF) 2.1. Dit zijn de mensen die 'floreren'.

Gender

Sla de grafiek Positieve mentale gezondheid over en ga naar de datatabel

Van de mannelijke studenten in het hoger onderwijs floreert 23%. Voor vrouwelijke studenten is dit cijfer 18%. Voor studenten die hun gender aangeven als anders is dit 8%.

Leeftijd

Sla de grafiek Positieve mentale gezondheid over en ga naar de datatabel

Het percentage studenten in het hoger onderwijs dat floreert varieert tussen leeftijdsgroepen van 19% (16-21 jaar) tot 30% (30 jaar en ouder).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Positieve mentale gezondheid over en ga naar de datatabel

Het percentage studenten dat floreert varieert tussen opleidingsniveaus van 19% (wo) tot 21% ( hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)).

Bron
 Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
tweejaarlijks

Percentage met een bovengemiddelde score op positieve mentale gezondheid is gemeten aan de hand van 14 uitspraken over emotionele, psychologische en sociale aspecten van mentale gezondheid in de afgelopen 4 weken. Voorbeelden van deze uitspraken zijn: 'Voelde je je gelukkig?' en 'Had je het gevoel dat je leven een richting of zin had?' Er zijn zes antwoordmogelijkheden mogelijk, variërend van 'nooit' (1) tot '(bijna) altijd' (6), volgens de Mental Health Continuum - Short Form ( MHC Major Hazard Control (Major Hazard Control)-SF) 2.1. Om floreren te scoren moet er minstens 1 item van emotioneel welbevinden, en minstens 6 items van psychologisch/sociaal welbevinden met ‘vaak’ (5) of ‘bijna altijd’ (6) beantwoord worden.