Studenten

44 procent

van de studenten in het hoger onderwijs heeft psychische klachten in de afgelopen 4 weken 

Verslagjaar: 2023
Bron: Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met een somscore lager dan 60 aan de hand van 5 stellingen over psychische gevoelens in de afgelopen 4 weken volgens de Mental Health Inventory-5 (MHI-5).

Gender

Sla de grafiek Psychische klachten over en ga naar de datatabel

Van de mannelijke studenten in het hoger onderwijs had 36% psychische klachten in de afgelopen 4 weken, voor de vrouwelijke studenten in het hoger onderwijs is dit cijfer 49%. Voor studenten die hun gender aangeven als anders is dit 70%.

Leeftijd

Sla de grafiek Psychische klachten over en ga naar de datatabel

Het percentage studenten in het hoger onderwijs dat psychische klachten in de afgelopen 4 weken had, varieert tussen leeftijdsgroepen van 38% (≥ 30 jaar) tot 53% (26-29 jaar).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Psychische klachten over en ga naar de datatabel

Het percentage studenten in het hoger onderwijs dat psychische klachten in afgelopen 4 weken had, varieert tussen opleidingsniveaus van 42% (hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)) tot 45% (wo).

Bron
 Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
tweejaarlijks

Het percentage mensen met een somscore lager dan 60 voor de Mental Health Inventory-5 (MHI-5). De MHI-5 bevat 5 vragen die gaan over hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde: ‘Voelde u zich erg zenuwachtig?’, ‘Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?’, ‘Voelde u zich kalm en rustig?’, ‘Voelde u zich neerslachtig en somber?’ en ‘Voelde u zich gelukkig?’ Voor elke vraag zijn er 6 mogelijke antwoordopties: voortdurend (0), meestal (1) vaak (2) soms (3) zelden (4), nooit (5). De scores op de 5 items worden opgeteld, waarbij de scores voor de negatief geformuleerde vragen (1, 2 en 4) omgekeerd worden. Vervolgens wordt per deelnemer de somscore berekend en vermenigvuldigd met 4 (range 0-100). Bij een somscore lager dan 60 wordt een persoon geclassificeerd als 'met psychische klachten'.