Studenten

54 procent

van de studenten in het hoger onderwijs heeft een gemiddelde tot hoge mate van veerkracht

Verslagjaar: 2023
Bron: Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met een gemiddelde schaalscore voor veerkracht van 3 of hoger aan de hand van 6 stellingen over het vermogen om te herstellen na stress volgens de Brief Resilience Scale (BRS).

Gender

Sla de grafiek Gemiddelde tot hoge mate van veerkracht over en ga naar de datatabel

Van de mannelijke studenten in het hoger onderwijs heeft 67% een gemiddelde tot hoge mate van veerkracht. Voor vrouwelijke studenten is dit cijfer 45%. Voor studenten die hun gender aangeven als anders is dit 31%.

Leeftijd

Sla de grafiek Gemiddelde tot hoge mate van veerkracht over en ga naar de datatabel

Het percentage studenten in het hoger onderwijs met een gemiddelde tot hoge mate van veerkacht varieert tussen tussen leeftijdsgroepen van 49% (26-29 jaar) tot 60% (30 jaar en ouder).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Gemiddelde tot hoge mate van veerkracht over en ga naar de datatabel

Het percentage studenten met een gemiddelde tot hoge mate van veerkracht varieert tussen opleidingsniveaus van 52% (hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)) tot 57% (wo).

Bron
 Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
tweejaarlijks

Het percentage met een gemiddelde score op veerkracht wordt gemeten met de Brief Resilience Scale (BRS) of een variant daarop. De BRS richt zich op het meten van het vermogen om te herstellen na stress en omvat zes stellingen, zoals ‘Na een moeilijke periode veer ik meestal gemakkelijk weer terug’, met 5 antwoordmogelijkheden, lopend van (1) ‘zeer mee oneens’ tot (5) ‘zeer mee eens’. De gemiddelde score over de 6 items loopt van 1-5. Een gemiddelde score van 3 of hoger is een gemiddelde tot hoge mate van veerkracht; een gemiddelde schaalscore lager dan 3 is een lage mate van veerkracht.