Werkenden

24,0 procent 

van de mensen van 18 t/m 75 jaar met betaald werk heeft enige psychische aandoening in het afgelopen jaar

Verslagjaar: 2019/2022
Bron: NEMESIS-3, Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage personen dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria voor ten minste één psychische aandoening (zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelengerelateerde stoornissen en ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)), gemeten met CIDI 3.5.

Geslacht

Sla de grafiek Enige psychische aandoening over en ga naar de datatabel

Van de mannen met betaald werk (18 t/m 75 jaar) heeft 22,7% enige psychische aandoening in het afgelopen jaar. Voor vrouwen met betaald werk is dit cijfer25,3%.

Leeftijd

Sla de grafiek Enige psychische aandoening over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen met betaald werk (18 t/m 75 jaar) met enige psychische aandoening in het afgelopen jaar varieert tussen leeftijdsgroepen van 11,2% (65 t/m 75 jaar) tot 35,4% (18 t/m 24 jaar).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Enige psychische aandoening over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen met betaald werk (18 t/m 75 jaar) met enige psychische aandoening in het afgelopen jaar varieert tussen opleidingsniveays van 23,4% (hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs), wo) tot 24,5% (basisonderwijs, lbo, mavo, vmbo).

Bron
NEMESIS-3, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2019/2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Onregelmatig

Het percentage dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria voor ten minste één psychische aandoening, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelengerelateerde stoornissen en ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Dit is gemeten met de CIDI 3.5, een gevalideerd gestructureerd klinisch interview om veelvoorkomende psychische aandoeningen te bepalen. Dit instrument kan worden afgenomen door getrainde interviewers zonder klinische achtergrond. Bij het bepalen van de psychische aandoeningen wordt in de CIDI uitgegaan van de meest recente versie van het diagnostische handboek van psychische aandoeningen, de Diagnostic and Statistical Manual (DSM).