Microplastics kunnen bij productie en het gebruik van kleding in het milieu terecht komen. Zo spoelen bij een wasbeurt van synthetische kleding duizenden microvezels naar het riool. Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderen een groot deel hiervan uit het afvalwater. Toch dragen de synthetische vezels substantieel bij aan de hoeveelheid plastic in zee. Het RIVM zet mogelijke maatregelen op een rij.

Microplastics uit kleding

VOICE-OVER: Je hebt het misschien niet in de gaten maar elke keer dat je synthetische kleding wast komen er duizenden microplastics in het water.
Het zijn kleine kunststofvezels die loslaten tijdens het wassen.
Vooral fleece en kleding met losse stukjes laten veel microplastics los.

(Een animatie. Gekleurde vlekken en slierten.)

Via het riool komen deze terecht in het water.
Ook tijdens het dragen verliest je kleding microplasticvezels.
Zij verspreiden zich via de lucht.
In het milieu vormen ze een risico voor dier en mens.
We vinden bijvoorbeeld plastics in mosselen en vissen en zo komt het ook in ons voedsel.
Om de hoeveelheid plastics in het milieu terug te dringen, moet er iets veranderen.
En dat kan.
Wanneer bedrijven, consumenten en overheden maatregelen nemen.
Zo kunnen textielfabrikanten en retailers de voorkeur geven aan kleding van natuurlijke en slijtvaste materialen.
Daarnaast kunnen zij fleece en kleding met kunststofversiering uit het assortiment halen.
Ook als consument kan je kiezen voor duurzame kleding.

(Een man kiest een trui uit. Een kalender in een washok.)

Verder helpt het als je kleding minder vaak wast een volle machine draait en je vloeibaar wasmiddel gebruikt.
Zo slijt je kleding minder snel.
Ook kan je een waszak gebruiken om een deel van de microplastics af te vangen.
Wasmachinefabrikanten kunnen filters in de machines plaatsen.
Deze filters voorkomen dat de microplastics het riool in gaan.

(Een afvoerbuis voert water af.)

Waterzuiveringsinstallaties vangen een groot deel van de microplastics af in het rioolslib.
Wanneer zij dit verantwoord verbranden voorkomen zij dat de plastics zich verder verspreiden.

(Vlammen in een verbrandingsoven.)

Tot slot kunnen overheden met beleid en regelgeving de toepassing van deze maatregelen bevorderen.
Samen kunnen we de hoeveelheid plastics in het milieu terugdringen.
Wil je meer weten?
Lees het RIVM-rapport Microplastics uit textiel.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Wil je meer weten? www.rivm.nl/microplastics. De zorg van morgen begint vandaag.)

Waterorganismen krijgen de vezels binnen en geven het door aan grotere dieren in de voedselketen. Plastic komt in mosselen en vis terecht en zo in ons voedsel. Ook al weten we nog niet precies wat het effect hiervan is, we willen geen plastic in ons eten. Ook in de lucht komen microplastics uit textiel terecht, uit onderzoek blijkt dat er bij medewerkers in de textielindustrie gezondheidseffecten zijn vastgesteld gerelateerd aan textiel vezels. Elders in deze nieuwsbrief besteden wij meer aandacht aan microplastics in lucht.

Alle partijen die met de textielvezels te maken hebben kunnen maatregelen nemen: van producenten tot consumenten, van wasmachinefabrikanten tot rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Minder vezels

Textiel- en kledingproducenten kunnen materialen ontwikkelen en gebruiken die minder microplasticvezels afgeven. Ook kunnen ze milieuvriendelijke natuurlijke materialen gebruiken en fleece vermijden.
Consumenten kunnen bijdragen door kleding minder vaak te wassen, vloeibaar wasmiddel te gebruiken en op lage temperaturen te wassen. Ook kunnen zij filters uit wasmachines en drogers met de hand of stofzuiger schoonmaken in plaats van deze onder de kraan af te spoelen. Gebruiksaanwijzingen moeten hierop worden aangepast.

Wasmachinefabrikanten kunnen filters ontwikkelen die de vezels tegenhouden en deze in de machines plaatsen. Overheden kunnen de hoeveelheid plastics in het milieu met beleid en regelgeving terugdringen. Zo kunnen filters in wasmachines verplicht worden gesteld. De overheid kan innovaties bevorderen met subsidie.

Bij het kiezen van maatregelen is het belangrijk dat een goede afweging wordt gemaakt van alle milieueffecten die een rol spelen. Diverse maatregelen hebben tevens een positieve impact op andere milieu aspecten: water- en energiegebruik of voorkomen dat bv medicijnresten zich naar het milieu verspreiden.

Enquête eind 2018

In de nieuwsbrief van eind 2018 zat een mini-enquête waarin wij de mening vroegen van lezers met betrekking tot vrijkomen van microplastic uit textiel. Wij ontvingen vele reacties, dank. Onderstaande figuren laten een statistische weergave van de reacties zien.

Uit bovenstaande figuur blijkt dat slechts 1 respondent microplastics niet als een probleem ziet. Vrijwel iedereen ziet het als een probleem voor het aquatisch leven en daarnaast vanwege het vrijkomen van chemische stoffen en de verspreiding via de lucht. Onder ‘anders, namelijk’ wordt enkele malen de voedselketen genoemd en de hele levenscyclus.

Uit onderstaand figuur blijkt dat de respondenten voor het overgrote deel van mening zijn dat maatregelen genomen moeten worden door de textielbranche en de rijksoverheid.

Lezers van de microplastics nieuwsbrief delen dus het uitgangspunt van de overheid, dat microplasticvezels in het milieu een probleem vormen en dat er maatregelen genomen moeten worden.

In de loop van 2019 gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag met de maatregelen uit het rapport. Het ministerie maakt samen met de stakeholders een actieplan.

Zie ook

Nieuwsbericht: Maatregelen tegen milieubelastende microplastics uit kleding
Rapport: Microvezels uit kleding