De gezondheidsraad vroeg in december met een advies aan de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht voor het microplasticsprobleem. De raad stelt dat niemand op dit moment weet hoe ongezond blootstelling aan microplastics is. Daarom zouden er voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden en is er meer onderzoek nodig.

De raad wijst erop dat mensen via het eten van mosselen en seafood microplastics binnen kunnen krijgen. Waarschijnlijk komen alleen de deeltjes kleiner dan een tiende millimeter in het lichaam terecht. Wat hiervan de gevolgen zijn voor de gezondheid is niet bekend. Ook enkele voor de gezondheid van mensen schadelijke stoffen die in microplastic deeltjes zitten of eraan gebonden zijn, kunnen samen met de plastic deeltjes ingeslikt worden.

Nanoplastics

Blootstelling aan schadelijke stoffen via microplastics lijkt verwaarloosbaar ten opzichte van de totale blootstelling via voeding. De onzekerheid over de blootstelling aan nanoplastics is volgens de raad groot: betrouwbare methoden om deze ultrakleine deeltjes in het milieu en in voedsel te meten zijn nog in ontwikkeling. Ook is niet bekend hoe gevaarlijk deze deeltjes zijn voor de mens. Wel komt er steeds meer informatie uit onderzoek dat nanodeeltjes, en ook nanoplastics, celmembranen kunnen passeren.

Over de mogelijke rol die micro- en nanoplastics spelen in het transporteren van ziekteverwekkende organismen is nog weinig bekend. Deze transportmogelijkheid vormt, in combinatie met klimaatverandering, een extra bron van zorg met het oog op introductie van bestaande infectieziekten in nieuwe gebieden.

Verder onderzoek

De raad beveelt aan om verder onderzoek te richten op het vergroten van de kennis over de blootstelling aan micro- en nanoplastics en de schadelijkheid hiervan voor de gezondheid. Van groot belang is het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden voor micro- en nanoplastics en van een meetprogramma waarmee een beter beeld kan worden verkregen van de blootstelling aan deze deeltjes en van de trends daarin.

Lees meer:

Gezondheidserad: Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu