Er komen steeds meer microplastics in het milieu. Hierdoor krijgen we steeds meer van deze deeltjes binnen via ons eten en drinken. Het is onbekend in hoeverre deze microplastics invloed hebben op onze gezondheid. Het RIVM gaat onderzoeken of de deeltjes een ongewenst effect hebben op het afweersysteem.

Onderzoek naar effect van microplastics op het immuunsysteem

Ook kijken de onderzoekers of de deeltjes die in het lichaam komen, daar ook blijven. Door de constante aanvoer van nieuwe deeltjes door voedsel, zou het aantal deeltjes in het lichaam dan toenemen.

Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen we de mogelijke risico’s van microplastics op de gezondheid beter inschatten. Ook kunnen de resultaten gebruikt worden voor het opstellen van regelgeving over microplastics.
 
Er bestaan een aantal testen die gemaakt zijn om de reactie van het immuunsysteem na te bootsen in een situatie van blootstelling aan een chemische stof. De onderzoekers gaan zulke testen verder ontwikkelen zodat deze bruikbaar zijn om de blootstelling aan microplastics te onderzoeken. Met deze testen hopen zij inzicht te krijgen in de mate waarin microplastics het immuunsysteem schaden.

Het RIVM werkt in dit project samen met het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en het Franse ANSESAgency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety.

Programma ZonMW Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)

Het onderzoek wordt bekostigd vanuit het programma Microplastics & Health van ZonMW. Dit programma heeft als doel om inzicht te krijgen in mogelijke interactie en effecten van kleine plastic deeltjes op cel- en orgaanniveau bij mensen. Daarnaast is het doel om innovatieve meetmethoden (door) te ontwikkelen. Om deze doelen te bereiken financiert ZonMW via een open ronde meerdere kortlopende projecten.