4. Het percentage 75-plussers dat ondersteuning en zorg naar eigen zeggen goed geregeld krijgt

71%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 2014 tm 2019

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat ondersteuning en zorg naar eigen zeggen goed geregeld krijgt is 71%. Dit is gebaseerd op vragen over onvervulde ondersteunings- of zorgbehoefte uit Mijnkwaliteitvanleven.nl op negen levensgebieden (bijvoorbeeld “mijn huis kan beter op orde zijn met meer of andere hulp en hulpmiddelen”), en waarbij respondenten bij zes of meer levensgebieden aangeven “niet méér of andere hulp of hulpmiddelen nodig te hebben; het gaat goed”.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

Het percentage 75-plussers dat aangeeft op álle levensgebieden de zorg en ondersteuning goed geregeld te krijgen is 42%, en het percentage dat dit aangeeft op 6 tot 8 leefgebieden is 29%. Opgeteld is dit 71%. Het percentage 75-plussers dat aangeeft op slechts vijf of minder levensgebieden de zorg en ondersteuning goed geregeld te krijgen – met dus een onvervulde ondersteunings- of zorgbehoefte op vier of meer levensgebieden – is bijna 29% (tabel 1). Deze groep ervaart een beduidend lagere kwaliteit van leven dan de groep die op zes of meer levensgebieden de ondersteuning en zorg goed geregeld krijgen (Patiëntenfederatie, 2016). In tabel 2 staat per levensgebied de onderverdeling of men zorg en ondersteuning goed geregeld krijgt en het percentage waar het beter kan.

Tabel 1: Onderverdeling van het aantal levensgebieden per respondent waarin ondersteuning en zorg goed geregeld zijn, in percentages (de percentages tellen niet precies op tot 100 procent als gevolg van afronding).

Aantal levensgebieden waarin men zorg en ondersteuning goed geregeld krijgt (n=10.650) Percentage
9 t/m 6 71,3%
9 42,1%
8 t/m 6 29,2%
5 of minder 28,6%
Tabel 2: Onderverdeling per levensgebied of men ondersteuning en zorg goed geregeld krijgt of dat het beter kan.
Levensgebied Kan beter Gaat goed
Gaan en staan 40% 60%
Huishouden 31% 69%
Rol vervullen 30% 70%
Tijd besteden 30% 70%
Rondkomen van inkomen 24% 76%
Sociale contacten 28% 72%
Persoonlijke verzorging 17% 83%
Werk (betaald of onbetaald) 19% 81%
Cursus/opleiding 16% 84%

 

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat is voor mensen belangrijk? Verhalen uit een veranderend zorglandschap. Beleidsrapportage 7, april 2019.

Patiëntenfederatie. Kunt u leven zoals bij u past? Verhalen uit een veranderend zorglandschap. Beleidsrapportage 3, december 2016.