Het RIVM heeft 34 indicatoren uitgewerkt die zijn opgesteld binnen het Programma Langer Thuis, en de resultaten daarvan gebundeld in de Monitor Langer Thuis 2021. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gebruikt deze resultaten om te zien of doelstellingen binnen het Programma Langer Thuis bereikt worden. De Monitor Langer Thuis 2021 is de derde meting. In 2019 en 2020 vonden de eerste twee metingen plaats. 

Resultaten Monitor Langer Thuis

Resultaten Monitor Langer Thuis
2021

Integratief beeld

Integratief beeld Monitor Langer Thuis 2021

Wat is de Monitor Langer Thuis?

Wat is de Monitor Langer Thuis?

Monitor 2020

Monitor 2020

De Monitor Langer Thuis 2020 is de tweede meting.

Monitor 2019

Monitor 2019

De nulmeting van Monitor Langer Thuis vond in 2019 plaats.