2. Het percentage 75-plussers dat regie ervaart over zijn of haar leven

71%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 2014 tm 2019

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat regie ervaart over zijn of haar leven is 71% (tabel 1). Deze indicator is gebaseerd op rapportcijfers bij de stelling ‘Mijn mogelijkheden om te leven op een manier die bij mij past’. Een rapportcijfer van 7 of hoger toont dat mensen regie ervaren over hun leven.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 1: Versterken van de zelfraadzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving.

Verdieping

Gemiddeld geven de 75-plussers een 7,1 op de stelling ‘Mijn mogelijkheden om te leven op een manier die bij mij past’. Tabel 1 laat zien dat het percentage 75-plussers dat moeite ervaart met het voeren van regie over hun leven 29% is: 7% geeft een 1 t/m 4, 22% geeft een 5 of 6.
 

Tabel 1: Onderverdeling van ervaren regie rapportcijfers in percentages.
Cijfer Mijn mogelijkheden om te leven op een manier die bij mij past (n=10.650)
Cijfer 1 t/m 4 7,1%
Cijfer 5 of 6 21,7%
Cijfer 7 t/m 10 71,2%
Gemiddeld rapportcijfer: 7,1

 

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat is voor mensen belangrijk? Verhalen uit een veranderend zorglandschap. Beleidsrapportage 7, april 2019.