23. Het aantal bewonersinitiatieven in het domein Zorg en Welzijn

536

Bron: Nederland Zorgt Voor Elkaar
Jaar: 2017

Beschrijving

In 2017 waren 536 lokale bewonersinitiatieven bekend. Nederland staat voor een enorme uitdaging om de zorg voor kwetsbare inwoners op een duurzame wijze te organiseren. Gelukkig is er een grote mate van bereidheid van burgers om meer zelf voor de ouderen en andere kwetsbare inwoners te gaan zorgen.

Het is een bewonersinitiatief als:
1. het een lokaal initiatief is
2. bewoners zelf een belangrijke rol spelen
3. het initiatief gericht is op het verbeteren van de onderlinge steun en contacten binnen wijk, buurt of dorp

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 2: Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Verdieping

Lokale bewonersinitiatieven zijn uitingen van een betrokken samenleving rondom de oudere inwoner. De basis is sociale samenhang binnen wijken en dorpen, buren die elkaar helpen en ondersteunen. Ze noemen zich onder andere zorgcoöperaties, naoberzorgpunten of stadsdorpen. Zij nemen het heft in eigen hand en gaan de zorg en ondersteuning organiseren voor ouderen en andere kwetsbare inwoners van hun wijk of dorp. Dit doen zij met vrijwillige inzet, maar in veel gevallen ook met professionals, waarbij de dorps- of wijkondersteuner een belangrijke spilpositie inneemt.

Van de 536 initiatieven in 2017 waren er 51 in een verkennende fase of in oprichting.

Referenties

Nederland Zorgt Voor Elkaar. Bewonersinitiatieven willen Duty to Involve voor gemeenten. 18-5-2019.